ELILTEC

O nás

Účelem spolku ELILTEC z.s. je organizace odborných, tuzemských a zahraničních exkurzí s technologickým zaměřením (smart technologie, umělá
inteligence – AI, robotizace, ekologie, energetika, bezpečnost, atd.).

Pořádání seminářů a konferencí na území České republiky na téma smart technologií a smart řešení.

Propagace a šíření poznatků o smart technologiích a zkušenostech z dalších technologických, ekonomických, sociálních
oblastí.

Spolek je zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 77001, IČ: 17807662

K významným tématům činnosti spolku patří např. ochrana  měkkých i tvrdých cílů a kybernetická a fyzická bezpečnost. V této oblasti spolek ELILTEC nabízí tréninkové programy a metodologické semináře např. pro ochranu měkkých cílů s využitím izraelských zkušeností, které předávají špičkoví izraelští odborníci. Tyto vzdělávací akce zahrnují taková témata, jako jsou například:

• Bezpečnostní analýza/diagnóza modelového měkkého cíle.
• Analýza rizik.
• Příprava standardizovaných bezpečnostních procedur.
• Bezpečnostní trénink zaměstnanců.
• Detekce podezřelého chování.
• Využívání moderních bezpečnostních technologií (chytré kamery, umělá inteligence, atd.). 

K dalším, velmi úspěšným aktivitám spolku ELILTEC, patří organizace odborných exkurzí do Izraele, spojených s návštěvou zajímavých a inspirativních výrobních a technologických zařízení. V rámci takových akcí je samozřejmostí setkávání a diskuze se špičkovými odborníky.

Akce jsou takzvaně šity na míru pro potřeby nejrůznějších subjektů a oblastí, ať již je to například oblast zdravotnictví, vodohospodářské infrastruktury a kritické infrastruktury obecně, dále průmyslových podniků, služeb, IT a podobně.

Spolek ELILTEC se ve značné míře orientuje na izraelské zkušenosti, izraelské technologie a Best practice z nejrůznějších oblastí.